© 2013 Apartament "Na Bani"

 
 

apartament Rabka   |   noclegi Rabka   |   pokoje gościnne Rabka   |   wczasy Rabka   |   wakacje Rabka   |   wypoczynek Rabka

REGULAMIN 

Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie

ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

 

 

REGULAMIN

Willi „Na Bani” w Rabce Zdrój ul. Kościuszki 5

 

 

1. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby hotelowe.

 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

 

3. Nie opuszczenie pokoju do godziny 11.00 w dniu wyjazdu wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 

4. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględniane są w miarę możliwości.

 

5. Po przyjeździe do Willi należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem. Po zameldowaniu się należy uregulować z góry należność za pobyt.

 

6. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek pokrycia szkody w wysokości 50,00 zł.

 

7. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

 

8. Trzymanie zwierząt na terenie Willi i posesji jest zabronione.

 

9. Gość nie może udostępnić pokoju innym osobom niezameldowanym w Willi, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

 

10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 

11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi Willi lub upoważnionemu pracownikowi. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

 

12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Willi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pokojów i innych pomieszczeń udostępnionych do dyspozycji Gości, powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez właściciela Willi, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

 

14. Ze względów przeciwpożarowych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na teremie obiektu . W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200 zł na likwidacje zapachu tytoniu .

 

15. Właściciel wyznacza miejsce postoju pojazdów.

 

16. Parking na terenie posesji jest przeznaczony wyłącznie dla Gości – Willi „Na Bani”. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel Willi nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).

 

17. Willa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

 

18. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób odwiedzających. 

 

20. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00.

 

21. Osoby nie meldowane mogą przebywać na terenie Willi i posesji od godz. 10.00 do 20.00.

 

22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest korzystanie w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu (m.in. grzałek, żelazek, butli gazowych, grilli elektrycznych itp.).  W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 12, 13 i 26.

 

23. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi  oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt 12, 13 i 26.

 

24. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Willi dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całej Willi i posesji.

 

25. Pobyt dzieci na placu zabaw dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad  i reguł  korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów.

 

26. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z Regulaminem w Willi, a w szczególności osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się agresywnie mogą zostać usunięte z Willi lub terenu posesji, a właściciel ma prawo wymówić im pokój w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 

27. Regulamin Willi podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

– na stronie internetowej http://apartamentyrabka.com

– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

 

28. Goście korzystający z usług Willi zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

29. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

 

30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez  właściciela Willi „Na Bani” i obowiązuje od dnia 20.07.2016 r.